اعضای گروه مخابرات نوری

 

مدیر گروه

دکتر جواد صالحی

استاد

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~jasalehi

ایمیل: jasalehi [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۴۶

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۱۹ غربی 

 

 

اعضای گروه

دکتر فریدون بهنیا

دانشیار

صفحه شخصی:

ایمیل: behnia [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۶۷

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۴، اتاق ۴۲۱ غربی 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus