اعضای گروه تئوری گیم

 

 

اعضای گروه

دکتر محمدمهدی نایبی

استاد

صفحه شخصی: http://ee.sharif.edu/~nayebi

ایمیل: nayebi [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۴۳

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۲۷ شرقی 

 

دکتر محمدحسن باستانی

دانشیار

صفحه شخصی:

ایمیل: bastanih [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۲۱

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۰۹ غربی 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus