قراردادها

 

"امكان سنجي ساخت بيسيم متحرك MIMO "

كارفرما: شركت صنايع مخابرات صا ايران

 

"معرفي تبديلات جديد براي رمزنگاري امن سيگنال هاي يك بعدي و دوبعدي و فايل هاي باينري"

كارفرما: شركت صنايع مخابرات صا ايران 

 

"امكان سنجي پياده سازي شبكه ترانك عمومي"

كارفرما: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

 

"طراحي و پياده سازي نهان نگاري سيگنال هاي چند رسانه اي (موزيك و تصوير) با ظرفيت هاي گوناگون"

كارفرما:  مركز تحقيقات سياست علمي كشور

 

"طراحي و پياده سازي يك سيستم نهان نگاري اطلاعات تصويري/ ويدئويي به منظور حفظ حق مولف"

كارفرما:  مركز تحقيقات مخابرات ايران

 

" فاز صفر تحقيقات بنيادين در زمينه پردازش سيگنال "

كارفرما:  مركز تحقيقات مخابرات ايران

 

"طراحي سيستمي طبقه گيرنده و دمدولاتور يك ست تاپ باكس DVB-T"

كارفرما: شركت خصوصي

 

"مطالعه، بررسي و بهبود كيفيت مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال”

كارفرما: مركز صنايع نوين

 

"به كارگيري روش هاي نوين براي بازسازي خطا در كدهاي كانولوشني و تعميم آن به ميدان هاي حقيقي"

كارفرما:  صندوق حمايت از پژوهشگران كشور

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus