دکتر ماهرخ غنی شایسته

دانشیار

صفحه شخصی: http://urmia.ac.ir/asatid/m_ghani/default.aspx

ایمیل: m [dot] shayesteh [AT] mail [dot] urmia [dot] ac [dot] ir

تلفن: ۳۲۷۵۲۷۴۱-۰۴۴

ارومیه, بلوار دانشگاه, دانشگاه ارومیه

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus