معرفی آزمایشگاه اطلاعات و مخابرات امن

آزمایشگاه اطلاعات و مخابرات امن

مسئول آزمایشگاه

دکتر محمدرضا عارف
استاد

صفحه شخصی: http://ee.sharif.edu/~aref

ایمیل: aref [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۳۵

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۱۹ شرقی 

اعضای آزمایشگاه