مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر مروستی

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر مروستی

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر مروستی  برگزیده کرسی پژوهشی در حوزه پردازش سیگنال از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

(برای دانلود فایل ویدئو لطفاً روی متن بالا کلیک نمایید.)