مخابرات سیار

معرفی گروه مخابرات سیار

متن درباره گروه در اینجا.

اعضای گروه مخابرات سیار

مدیر گروه

دکتر معصومه نصیری کناری
استاد

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~mnasiri

ایمیل: mnasiri [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۳۳

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۱۸ غربی 

اعضای گروه

دکتر فرید آشتیانی
دانشیار

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~ashtianimt

ایمیل: ashtianimt [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۲۴

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۰۷ شرقی 

دکتر ماهرخ غنی شایسته
دانشیار

صفحه شخصی: http://urmia.ac.ir/asatid/m_ghani/default.aspx

ایمیل: m [dot] shayesteh [AT] mail [dot] urmia [dot] ac [dot] ir

تلفن: ۳۲۷۵۲۷۴۱-۰۴۴

ارومیه, بلوار دانشگاه, دانشگاه ارومیه