گروه تئوری اطلاعات و کدینگ

معرفی گروه تئوری اطلاعات و کدینگ

متن درباره گروه در اینجا.

اعضای گروه تئوری اطلاعات و کدینگ

مدیر گروه

دکتر محمدرضا عارف
استاد

صفحه شخصی: http://ee.sharif.edu/~aref

ایمیل: aref [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۳۵

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۱۹ شرقی 

اعضای گروه

دکتر فرید آشتیانی
دانشیار

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~ashtianimt

ایمیل: ashtianimt [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۲۴

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۰۷ شرقی