آزمایشگاه پردازش سیگنال و مالتی مدیا

معرفی آزمایشگاه پردازش سیگنال و مالتی مدیا

Responsive Image

آزمایشگاه پردازش سیگنال و مالتی مدیا

مسئول آزمایشگاه

دکتر فرخ مروستی
استاد

صفحه شخصی: http://acri.sharif.ir/resume/marvasti

ایمیل: marvasti [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۵۴

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۱۲ شرقی 

اعضای آزمایشگاه

دکتر آرش امینی
استادیار

صفحه شخصی: http://sharif.ir/~aamini

ایمیل: aamini [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۰۷

اتاق: دانشکده برق، طبقه چهار، اتاق ۴۲۰ شرقی